Szukaj w serwisie
    
   Najwaniejsze narzdzia
Produkty wymagajce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualnoci CE
Prenumerata aktualnoci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wane terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz mie oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta i odpowiedzi
Masz pytania - zwr si o pomoc do Zespou Ekspertw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja haasu
Sprzt niskonapiciowy
Urzdzenia cinieniowe
rodki ochrony indywidualnej
    
   Zamwienia publiczne
Aktualnoci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Nota prawna
 
Fundacja Promocji Innowacji dokada naleytych stara celem zapewnienia rzetelnoci i dokadnoci informacji w serwisie, ochrony interesw osb trzecich a w szczeglnoci dbr osobistych osb trzecich. Wszelkie informacje publikowane w serwisie internetowym oznaczenie-ce.pl s prezentowane za zgod osb uprawnionych. Fundacja Promocji Innowacji przygotowujc serwis internetowy oznaczenie-ce.pl dziaa zgodnie z etyk zawodow, zasadami wspycia spoecznego w granicach okrelonych przez przepisy prawa, a w szczeglnoci przez przepisy prawa prasowego, kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie dane, pogldy, informacje, interpretacje i rozwizania publikowane w serwisie internetowym oznaczenie-ce.pl maj charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Korzystanie z treci i mechanizmw udostpnionych w serwisie oznaczenie-ce.pl odbywa si na odpowiedzialno uytkownika. Fundacja Promocji Innowacji, ani aden inny podmiot /osoba nie ponosz odpowiedzialnoci za bdy danych, ewentualn nieaktualno informacji zawartych w serwisie lub ich bdne wykorzystanie.

Prawa autorskie
Serwis oznaczenie-ce.pl stanowi wyczn wasno Fundacji Promocji Innowacji. Wszelkie prawa do serwisu i jego treci s zastrzeone. Serwis i jego treci przeznaczone s tylko do prywatnego uytku. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w caoci lub we fragmentach jest zabronione. Cytowanie dozwolone jest tylko z podaniem rda w postaci adresu: www.oznaczenie-ce.pl. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga kadorazowo pisemnej zgody osoby reprezentujcej Fundacj Promocji Innowacji.

Projekt i wykonanie serwisu
Projekt serwisu WWW, elementw graficznych, ukadu merytorycznego i graficznego jest wyczn wasnoci Fundacji Promocji Innowacji. Wszelkie prawa zastrzeone. Kopiowanie lub wykorzystywanie caoci lub czci serwisu WWW prawnie zakazane.

Znaki firmowe/towarowe
Prezentowane znaki firmowe/towarowe s wasnoci odpowiednich podmiotw prawnych. Wszelkie inne znaki i nazwy uyte zostay wycznie w celach informacyjnych.

Ochrona prywatnoci
Fundacja Promocji Innowacji w peni respektuje prawo do prywatnoci i ochrony danych osobowych Uytkownikw Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Uytkownika jakichkolwiek danych, ktre pozwalayby na jego identyfikacj. Jedynym wyjtkiem mog by ankiety i konkursy, do ktrych przystpienie jest dobrowolne i nie wpywa w aden sposb na zasady korzystania z Serwisu.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pom nam tworzy
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce serwis i jego
   narzdzia
podpowiedz co naley
   zmieni, a co warto
   kontynuowa

Wpisz swoje uwagi
i przelij je do nas
Twj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtw na Mazurach, czarter jachtw morskich, rejsy morskie, szkolenia eglarskie